Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα στις 13/09/11 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την 21/09/11(Ν.4014/11 ΦΕΚ 209Α/21.09.11.) ,  δίνεται η δυνατότητα στους «ιδιοκτήτες ακινήτων που κατασκεύασαν οικοδομές  χωρίς οικοδομική άδεια ή καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας»   να τις  τακτοποιήσουν, αρκεί ο φέρων οργανισμός των κτιρίων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ψήφιση του νόμου.

Μπορούν να τακτοποιηθούν όλα τα ακίνητα (εντός ή και εκτός σχεδίου πόλεως)

Δεν τακτοποιούνται ακίνητα που βρίσκονται

1.      Σε ρέμα

2.      Στον αιγιαλό

3.      Σε δάσος

4.      Σε παραδοσιακό οικισμό και

5.      Στις ζώνες ασφαλείας Εθνικών ,επαρχιακών και κοινοτικών οδών.

Υπεύθυνοι  για την υποβολή της δήλωσης τακτοποίησης του αυθαιρέτου καθίστανται  πλέον α) οι μηχανικοί  οι οποίοι θα κάνουν την αυτοψία - καταγραφή του αυθαιρέτου είτε των χώρων που έχουν ανεγερθεί καθ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας,  και θα υπολογίσουν και το ανάλογο πρόστιμο και β) οι ιδιοκτήτες  των ακινήτων.

Ο παραπάνω νόμος αναφέρει πως από την ψήφιση του και μετά «για οποιαδήποτε μεταβίβαση ,  μίσθωση ή αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με δίκτυα κοινής ωφέλειας, απαιτείται δήλωση του μηχανικού ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή  εφόσον υπάρχουν έχουν ήδη  τακτοποιηθεί με τον προηγούμενο νόμο για τους ημιυπαιθρίους , ή  με το νέο Νόμο για τα αυθαίρετα»

 Και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς.

Το Acropolis Real Estate σε συνεργασία με έμπειρους  μηχανικούς πλήρως ενημερωμένους για την  ισχύουσα νομοθεσία αναλαμβάνει την νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας στις καλύτερες τιμές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε προσφορά για το δικό  σας ακίνητο


  • Εγγραφή

twiter
Acropolis Real Estate