Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους, εξοικονομώντας ενέργεια  και χρήματα με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο της πραγματικής αξίας του ακινήτου τους όσο και της μισθωτικής του αξίας.

Ακίνητα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

       A.    Μονοκατοικίες

       B.     Πολυκατοικίες

       C.     Μεμονωμένα διαμερίσματα

Χωρίς κάποια επιπλέον προϋπόθεση , αρκεί να  ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Η  τιμή ζώνης στην περιοχή όπου βρίσκονται να είναι  χαμηλότερη ή ίση των 2.100€/τ.μ. και να
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Ο κάθε πολίτης δύναται να ενταχτεί στο πρόγραμμα και για περισσότερες από μία κατοικίες καθώς δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό των ιδιοκτησιών ανά πολίτη.

Οικονομικά Κριτήρια ένταξης και Κίνητρα

Κατηγορία Ωφελούμενων

A1

A2

B

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε. ≤12.000€

12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€

40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε. ≤ 20.000€

20.000€ < Ο.Ε. ≤ 60.000€

60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση

30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση

65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση

85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

·         Δυνατότητα λήψης τετραετούς  ή πενταετούς ή εξαετούς δανείου

·         Δανειοδότηση με ή χωρίς εγγυητή,

·         Χωρίς προσημείωση ακινήτου,

·         Δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις.

·         Εξόφληση των προμηθευτών μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.

·         Παροχή προκαταβολής 40% του προϋπολογισμού της αίτησης με την υπαγωγή στο πρόγραμμα.

 

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης κατά 100%

·         Την υποχρεωτική διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης πριν την παρέμβαση.

·         Την υποχρεωτική διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης μετά την παρέμβαση.

·         Αμοιβή συμβούλου έργου έως 250€ (χωρίς Φ.Π.Α)

 

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε:

Αναβάθμιση τουλάχιστον μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:
1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παράδειγμα

·         Οικογενειακό εισόδημα:                     35.000 €

·         Προϋπολογισμός εργασιών:               10.000€

·         Ποσό επιδότησης:                               3.500€

·         Ποσό δανεισμού:                                6.000€

·         Διάρκεια δανεισμού:                           60 μήνες (5 έτη)

·         Μηνιαία δόση:                         110€ περίπου

·         Τόκοι από 1/1/2016 έως1/7/2017        80€ περίπου

Επιπλέον καλύπτεται το κόστος για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου.

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα
1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας


  • Εγγραφή

twiter
Acropolis Real Estate