Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Λαμβάνοντας υπόψη την δεδομένη κλιματική αλλαγή η οποία οφείλεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην ιδιαίτερα αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση, η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί μονόδρομο. Στην Ελλάδα οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες να βοηθήσουν ουσιαστικά στην βελτίωση του κλίματος, αποκομίζοντας ταυτόχρονα και οι ίδιοι σημαντικά οφέλη.

Τo Acropolis Real Estate Συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες που εξειδικεύονται στην υλοποίηση ολοκληρωμένων οικονομοτεχνικών μελετών για εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για οικιακή ή και επαγγελματική χρήση.

Επικοινωνήστε μαζί μας και χωρίς καμία δέσμευση θα σας ενημερώσουμε για το αν μπορείτε και εσείς να εγκαταστήσετε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στο ακίνητό σας, το κόστος της εγκατάστασης, τους τρόπους χρηματοδότησης ενός φωτοβολταϊκου συστήματος, την νομική διαδικασία που ακολουθείται καθώς και το κέρδος που θα έχετε εγκαθιστώντας ένα  φωτοβολταϊκό σύστημα στο ακίνητό σας.


  • Εγγραφή

twiter
Acropolis Real Estate