Δάνεια

H απόκτηση του δικού σας σπιτιού μπορεί να γίνει από όνειρο πραγματικότητα με τα δάνεια που σας προσφέρει σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα το Acropolis Real Estate.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε την καλύτερη επιλογή προγράμματος και σε συνεργασία μαζί σας, να  σχεδιάσουμε το δάνειο που σας ταιριάζει αφού γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε τράπεζας και των δανειακών προϊόντων που προσφέρουν

Ανάγκες που μπορεί να καλύπτει το δάνειο:  

 • Αγορά κατοικίας
 • Ανέγερση κατοικίας
 • Επέκταση ήδη υπάρχουσας κατοικίας
 • Αποπεράτωση και επισκευή κατοικίας (κύριας, δευτερεύουσας, εξοχικής) 
 • Αγορά οικοπέδου (άρτιο και οικοδομήσιμο)
 • Εγκατάσταση Φώτο-βολταϊκών συστημάτων

Επιπλέον μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην μεταφορά του στεγαστικού σας δανείου από μία τράπεζα σε κάποια άλλη.

Προϋποθέσεις και χρόνος χορήγησης δανείου:  

 • Για τη χορήγηση του δανείου είναι απαραίτητη η διασφάλισή του με την εγγραφή υποθήκης επί του χρηματοδοτούμενου ή άλλου ακινήτου
 • Κάλυψη του συνόλου των τοκοχρεολυτικών δόσεων κάθε έτους από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα διαβίωσης και τυχόν άλλες οφειλές προς τρίτους ή άλλες Τράπεζες.
 • Η προέγκριση γίνεται σε μία με δύο ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, ενώ ο χρόνος για την εκταμίευση εξαρτάται από χρηματοδοτούμενο ακίνητο και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα επιλεχτεί, ο μέσος χρόνος συνήθως κυμαίνεται από 15 έως 30 ημέρες

Δικαιολογητικά:

Για την προέγκριση του στεγαστικού δανείου θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος τρέχοντος έτους (αν δεν υπάρχει, τότε έντυπο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους)
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτου - Έντυπο Ε9 της τελευταίας οικονομικής χρήσης
 • Μισθοδοσία τελευταίου μηνός ή βεβαίωση αποδοχών (για τους μισθωτούς) και απόκομμα σύνταξης (για τους συνταξιούχους)
 • To προϋπολογιστικό κόστος

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και χωρίς καμία απολύτως δέσμευση θα σας ενημερώσουμε και θα μελετήσουμε την χρηματοδότηση που σας ενδιαφέρει.


 • Εγγραφή

twiter
Acropolis Real Estate