Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Έκδοση Ενεργειακών πιστοποιητικών στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς !!!

 

Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης:

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατατάσσει το ακίνητο σε ενεργειακή κατηγορία λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η. Επίσης ο Ενεργειακός Επιθεωρητής  προτείνει και συστήνει τρόπους και επιλογές που θα βοηθούσαν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξεταζόμενου ακινήτου.

 

Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αναφέρονται επίσης :

·         Τα γενικά στοιχεία του κτηρίου

·         Η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου ακινήτου 

·         Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/m2) ανά πηγή ενέργειας (ηλεκτρικό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, Α.Π.Ε., κλπ) και τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, αερισμός κλπ)

·         Η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας

·         Οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kg CO2/m2).

Δικαιολογητικά

·         Στοιχεία ιδιοκτητών (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνα)

·         Αντίγραφο Συμβολαίου ή Σύσταση ιδιοκτησίας (Προσοχή όχι οικοπέδου)
Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου) ή Αριθμός Δήλωσης και Κωδικός

·         Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου

·         Αντίγραφο Κάτοψης Ορόφου συγκεκριμένης ιδιοκτησίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

·         Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος

·         Αντίγραφο Αποδεικτικού τακτοποιήσεων Η/Χ, Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με το Ν.4014/2011

·         Αντίγραφο Στελέχους Οικοδομικής Άδειας Πολεοδομίας

·         Αντίγραφο φύλλου συντήρησης κεντρικής θέρμανσης

·         Φωτογραφία του κτιρίου σε ψηφιακή μορφή που να φαίνεται ευδιάκριτα η Ιδιοκτησία (εφόσον είναι εφικτό)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε προσφορά για το δικό  σας ακίνητο

 


  • Εγγραφή

twiter
Acropolis Real Estate